Γνωριμία με το Git

Τι είναι το git;

 • Πρόγραμμα που τρέχεις στον υπολογιστή σου
 • Εργαλείο στο command line
 • Το αφήνεις να χειριστεί τον κώδικά σου  

  Γιατί να χρησιμοποιήσω Git;

 • Δωρεάν
 • Open source
 • Eξαιρετικά γρήγορο
 • Scalable
 • Αποτελεί ένα από τα βασικά requirements για οποιαδήποτε Software Engineering δουλειά

Εγκατάσταση Git στη μηχανή

 • Mac  Command Line Tools ή Xcode
 • Linux  apt-get install git, yum install git και zypper install git
 • Windows  https://gitforwindows.org

Terminal

Εντολή Σημασία Παρατηρήσεις
git init θα κάνουμε initialize τον φάκελο αυτό σαν ένα Git Repository, βάζοντας αυτόματα στον φάκελο μας ένα φάκελο .git και παρακολουθώντας τον φάκελο για τυχών αλλαγές  
git status Δείχνει πληροφορίες για το που βρίσκεται το Git, μαζί με το branch που βρισκόμαστε και αν είναι ενημερωμένο η όχι  
git add . Προσθέτουμε στο Git όλα τα αρχεία ( . ) Η γενική μορφή είναι git add file
git status Staged, θέλουμε να στείλουμε τα αρχεία αυτά, αλλά ακόμα δεν έγινε η αποστολή  
git commit –m, “Initial Commit” Γίνεται η αποστολή με σχόλιο “Initial Commit”  
git diff index.html Βλέπουμε ποιες είναι οι αλλαγές που έγιναν  
git checkout index.html Αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω σε προηγούμενη έκδοση  
git checkout –b dev δημιουργία banch dev κάνουμε τις αλλαγές μας
git checkout master Επιστροφή στο branch master git merge dev  Συνενώνει τα επιλεγμένα branches που θυμάται από το ιστορικό στο
κύριο    
git commit –amend Θα ανοίξει ένας editor, για να αλλάξουμε το σχόλιο (σε περίπτωση που κάναμε λάθος)  
git rm –cached script.js βγάζουμε το αρχείο από την κατάσταση stage  
.gitignore Εδώ γράφουμε την ονομασία του αρχείου που δεν θέλουμε να φαίνεται  
git remote add origin https://github.com/GeorgeApos/-git.git ορίζουμε ως απομακρυσμένο αποθετήριο, το αποθετήριο στο github Επιβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε στο main branch με την εντολή git branch -M main
git push -u origin main ανεβάζουμε τον κώδικά μας στο απομακρυσμένο αποθετήριο  

Cheat Sheets

Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα Cheat Sheet. Έχουν συγκεντρωμένες όλες τις εντολές που θα χρειαστείτε (τα αρχεία διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Θέλουμε να μεταφράσουμε ένα στα Ελληνικά):

results matching ""

  No results matching ""